De daarvoor ontwikkelde app HappyHier moet hierbij helpen. De app vraagt de deelnemer een paar keer per dag hoe hij of zij zich op dat moment voelt, wat hij/zij aan het doen is en in welk gezelschap. Dat kan thuis zijn of op het werk, maar ook buiten tijdens een fietstocht of wandeling in het bos of in de stad. Doordat de deelnemers op verschillende plekken en verschillende tijdstippen antwoord geven, wordt een gegevensbestand opgebouwd dat de kenmerken van de plek (via gps-locatiebepaling) koppelt aan de geluksantwoorden van de deelnemers.

Maakt een visstek gelukkiger dan de schouwburg?

De omgeving, onze genen en persoonlijke omstandigheden en keuzes bepalen hoe gelukkig wij zijn. Maar voelen mensen zich thuis gelukkiger dan op het werk? En hoe verandert het geluksgevoel als mensen hun huis of werk verlaten? Maakt een visstek gelukkiger dan de schouwburg? Wat bevordert geluk meer: het strand of een leuk winkelcentrum? Op deze vragen moet het experiment een antwoord geven.

Ontwerp een gelukkigmakende leefomgeving

De onderzoekers nodigen ontwerpers en stedebouwkundigen uit om de inzichten die volgen uit het onderzoek te benutten en de leefomgeving op zo'n manier in te richten dat hij bijdraagt aan het geluksgevoel van alle Nederlanders. Ook overheden en bedrijven kunnen met deze inzichten aan de slag. In de besluitvorming rondom bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens of aanleg van parken spelen tot nu toe vooral goed te kwantificeren overwegingen als werkgelegenheid een grote rol. De effecten van veranderingen in de leefomgeving op geluk worden volgens de onderzoekers te weinig meegenomen, mede door gebrek aan kennis hierover.

Kijk voor meer informatie op www.wageningenur.nl