Het gaat om nieuwbouwwoningen in de Achtersluispolder, een voormalig industrieterrein in de gemeente Zaanstad waar tweeduizend woningen en bedrijven zijn gepland.  

In een deel van deze wijk staat pal aan de Noorder IJplas de bouw van rond de 750 woningen gepland. Aan de overkant van deze plas wil de gemeente Amsterdam drie windmolens laten bouwen, schrijft Het Parool. 

De projectontwikkelaars roepen in een brief de provincie Noord-Holland op om te wachten met het afgeven van een vergunning. Eerst moet de door het kabinet aangekondigde afstandsnormen voor windmolens van kracht zijn. 

Namens de provincie buigt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zich over de vergunning voor de drie windmolens. 

Het provinciebestuur moet een ‘actieve en coördinerende rol’ spelen, vinden de projectontwikkelaars. ‘De impact op de leefkwaliteit is onevenredig groot.’ 

Sommige projectontwikkelaars dreigen af te zien van de bouwplannen, mocht de vergunning verleend worden. Het gevolg is dat er minder woningen komen in Sluiskwartier. Een andere mogelijkheid is dat dat de buurt dichter bebouwd wordt.  

De ontwikkelaars vrezen dat de komst van de windmolens ten koste gaat van de leefbaarheid in de nieuwbouwwijk. De gemeente Zaanstad concludeert op basis van de milieueffectrapportage dat de windmolens woningbouw in Achtersluispolder niet in de weg staat. 

De gemeenten Zaanstad en Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de economische effecten van de windturbines op de woningbouw. Vanwege de grote onzekerheidsmarges in dat onderzoek is het onmogelijk om daar harde conclusies uit te trekken, zegt een woordvoerder van Zaanstad tegen Het Parool. 

De provincie zegt een actieve rol te hebben gespeeld door de belangen van zowel Amsterdam als de buurgemeenten af te wegen. Een woordvoerder zegt eveneens dat de windmolens geen overlast veroorzaken voor de toekomstige woningen.