Anne Koning (PvdA), gedeputeerde van wonen en ruimtelijke ordening, denkt dat het bouwplan kans van slagen heeft, als het Rijk met eenduidige regelgeving komt, extra geld beschikbaar stelt en bevoegdheden overhevelt naar de provincie.  

‘Als we bijvoorbeeld zien dat projecten tegenzitten, willen we die kunnen inruilen voor projecten van de reservelijst’, zegt de gedeputeerde.  

Koning benadrukt dat zij liever afblijft van landbouwgrond. In de Zuid-Holland bestaat 34 procent van de oppervlakte uit agrarisch gebied. Na water (19 procent) en groen (15 procent) komt woongebied met 13,9 procent oppervlak. 

'En dat in een provincie met ruim 3,8 miljoen inwoners', zegt de gedeputeerde. 

De gedeputeerde wil meer ruimte creëren door het aantal parkeerplaatsen terug te dringen. ‘Het scheelt ruimte als je van 2,5 parkeerplek per huis naar 0,7 gaat.’  

Zuid-Holland wil uiteindelijk 250.000 woningen bouwen. De gedeputeerde rekent erop dat in 2030 ongeveer 235.000 extra woningen in de provincie staan, waarvan 100.000 sociale huurwoningen. 

In het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is, volgens Koning, het vinden van ruimte in de provincie één van de grootste opgaven. 

Ongeveer 85 procent van procent van de geplande nieuwbouw moet 'binnenstedelijk' plaatsvinden. Voorbeelden zijn de wijk De Binckhorst in Den Haag (35.000 woningen) en langs de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. In dit gebied worden 54.000 woningen gebouwd.