Voor de toekomstige stadswijk in Amsterdam-Zuidoost is ruimte voor 160.000 vierkante meter aan bedrijvigheid. Voor kantoor, maatschappelijke en commerciële voorzieningen komt ongeveer 50.000 vierkante meter beschikbaar.   

Door bedrijfsgebouwen te stapelen, komt in de stadswijk volgens de gemeente Amsterdam 50 procent meer ruimte beschikbaar voor bedrijvigheid.  

Voor het AI-cluster worden ‘supercomputers’ (High Performance Compute) ingezet die bedrijven, onderzoekers en laboratoria op het gebied van AI moeten aantrekken.   

Het cluster wordt een duurzaam AI-ecosysteem waarbij 80 tot 90 procent van de energie wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van wonen in het gebied.  

Aan het cluster worden ook onderwijsprogramma's gekoppeld, zodat bewoners uit Zuidoost een AI-opleiding kunnen volgen. Dit moet de AI-bedrijven verbinden met omwonenden.  

Wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling) stelt dat de bouw van 4.000 woningen in deze moeilijke bouwtijden goed nieuws is. ‘Net als dat inwoners van Zuidoost straks gaan profiteren van de bedrijvigheid rond dit AI-cluster.’ 

De stadswijk in Zuidoost wordt autoluw met parkeerfaciliteiten in mobiliteitshubs die ook worden ingezet voor evenementen. Fiets- en looproutes worden verbeterd, het gebruik van OV- en fiets worden gestimuleerd. Auto- en vrachtverkeer wordt in de wijk efficiënter afgewikkeld. 

De transformatie van bedrijventerrein Amstel 3 naar een stadswijk is onderdeel van de Omgevingsvisie 2050 van de gemeente Amsterdam. Het gaat om een programma van 900.000 vierkante meter, waarin het noordelijk deel van de hoofdstad wordt aangesloten op de Arenapoort.  

De projectnota voor de transformatie van het bedrijventerrein Amstel 3 ligt inmiddels ter inzage bij de gemeente Amsterdam.