De deelnemers gaan antwoorden zoeken op vraagstukken als de toenemende druk op de schaarse ruimte. Het gaat dan met name om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van ruimte voor bewoners en ondernemers. 

‘Als daardoor belangrijke voorzieningen en (ambachtelijke) bedrijven verdwijnen, stijgt het risico van criminaliteit, verloedering van panden en straten en eenzijdig winkelaanbod’, zegt Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail en één van de ondertekenaars. 

De city deal kan volgens de ondertekenaars alleen werken als nadrukkelijk wordt samengewerkt met eigenaren van vastgoed, retail, horeca en cultuur.  

‘Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoende mogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen’, stelt Agendastad, het platform van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) dat de city deals beheert. 

Behalve BZK en INretail hebben ook het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie Economische Zaken, Retail Innovation Platform, Platform31 een krabbel gezet onder de City Deal ‘Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie’. 

Ook hebben tien gemeenten de deal ondertekend: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal.