'Wachten op nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen heeft weinig zin. We gaan ons vol richten op bestaande bedrijventerreinen’, stelde Jan Brugman, directeur van IPP Haaglanden, afgelopen vrijdag bij de presentatie van de investeringsagenda.

De presentatie van de agenda viel samen met de viering van het zeventigjarig jubileum van het Industrieschap Plaspoel Polder (IPP), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag.

De zes miljoen euro voor Westvlietweg in Den Haag en Middengebied Plaspoelpolder in Rijswijk wordt de komende jaren gestoken in de vergroening van de terreinen, marketing en communicatie, cofinanciering en een bedrijfsinvesteringszone voor de beide bedrijventerreinen.

Opzet ondernemersfonds

Ook is geld beschikbaar om net niet rendabele plannen alsnog financieel rond te krijgen. Een andere optie is volgens Brugman om, via een nog te vormen ondernemersfonds, vastgoed op de bedrijventerreinen deels of helemaal te verwerven.

De investeringsagenda moet volgens de IPP Haaglanden-directeur een trigger vormen voor een bijdrage vanuit de commerciële vastgoedmarkt of overheid. 'We beschouwen de miljoenen niet als de bovenkant, maar als een startkapitaal voor de investeringsagenda.'

Het regionale samenwerkingsverband verwacht dat de investeringen zorgen voor een betere benutting van de twee bedrijventerreinen. ‘Herstructurering levert uiteindelijk meer ruimte op voor nieuwe bedrijvigheid’, benadrukte Brugman.

Beschikbaarheid bedrijfsruimte in gedrang 

Gastspreker Pieter Hendrikse, CEO van JLL Nederland, stelde tijdens de bijeenkomst dat de beschikbaarheid van bedrijfsruimte in het gedrang komt als de regio Haaglanden de komende jaren 47.000 woningen wil bijbouwen. Parallel hieraan ontstaat volgens Hendrikse een vraag van 500.000 vierkante meter aan extra bedrijfsruimte. 

In de regio Haaglanden is nu nog zo'n 1,5 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte beschikbaar. 'Theoretisch lijkt het erop dat voor de gehele regio er misschien voldoende ruimte is. Maar als we kijken naar de bedrijventerreinen waar ruimte nog beschikbaar is, valt op dat deze terreinen alleen exclusief zijn voor bepaalde type themagerelateerde bedrijven zoals life-sciences', waarschuwde Hendrikse 

De vastgoedman voegde daaraan toe dat de bedrijventerreinen in deze regio voornamelijk lokaal georiënteerde mkb-bedrijven zijn, waar het personeel in de directe nabijheid woont. 'De groei van de steden zorgt ervoor dat de woningbouw bedrijventerreinen volledig dreigt te ‘includeren'.'  

Opereer als bedrijfshuisvester 

De JLL-Nederland CEO gaf de aanwezige wethouders en bestuurders uit de gemeente Haaglanden het advies om bij de woningbouwopgave niet alleen als volkshuisvester te opereren, maar ook als bedrijfshuisvester. ‘Voor de inwoners van deze regio betekent een bedrijventerrein werken bij wonen. Het zijn niet de forenzenjobs die daar gevraagd worden.’

Voor de urgentie van de vraag naar extra bedrijfsruimte verwees Hendrikse naar nieuwe berekeningen van de vastgoedadviseur. Daaruit blijkt dat tot 2050, als de Nederlandse bevolking volgens het CBS is gegroeid van 17,5 miljoen in 2021 naar 20 miljoen inwoners, rond de 33 miljoen vierkante meter extra bedrijfsruimte wordt gevraagd.

Economisch belang bedrijventerrein 

‘Dat vereist niet alleen een miljoen extra woningen, maar ook een nieuwe ruimtelijke ordening waarin bedrijfsruimte een plek moet krijgen. Dat is een langetermijnopgave waar de overheid, met minister De Jonge voorop, op dit moment onvoldoende oog voor heeft, ondanks het toenemende economische belang van bedrijventerreinen.’ 

Brugman kon zich goed vinden in deze boodschap. ‘We kunnen niet ongestraft bedrijventerreinen blijven onttrekken voor woonbestemmingen. Dat is de dood in de pot. Het veroorzaakt een sociale onbalans in vooral steden, waar straks alleen wordt gewoond en niet gewerkt. Laten we investeren in hetgeen we al hebben en vooral inzetten op beter benutten.’