‘Met het schrappen van de reservering komt er duidelijkheid en ontstaat er weer perspectief voor Rijsenhout’, aldus Harbers in het dorp. Hij zegt dat de aanleg van de tweede Kaagbaan beperkte voordelen kan opleveren, maar wel duur zou zijn en voor veel overlast zou zorgen.     

Aan de andere kan was door de reservering op de grond – die al uit 2009 stamt – ontwikkeling in Rijsenhout amper mogelijk. Dit had een groot effect op de leefbaarheid in het dorp. 

‘Dit is een enorme opluchting voor de inwoners van Rijsenhout’, zegt wethouder Jurgen Nobel van de gemeente Haarlemmermeer. ‘In plaats van strijden voor het behoud van het dorp, komt er ruimte voor het maken van plannen.’ 

Eén van die plannen is het bouwen van woningen als vervolgstap op het onderzoek naar geluidsadaptief bouwen. ‘We gaan op zoek naar een geschikte locatie en hopen zo snel mogelijk te beginnen.’ 

Gekeken wordt of er, stap voor stap, maximaal 400 woningen bij kunnen komen in het dorp. De precieze invulling van de toekomstige ontwikkeling wordt verder uitgewerkt door de NOVEX-partners.

Eerder al pogingen Tweede Kaagbaan te schrappen

Niet alleen in de gemeente Haarlemmermeer zal het besluit met gejuich zijn ontvangen. Kamerlid Raoul Boucke van D66 diende vorig jaar nog een motie in om de tweede Kaagbaan voorgoed te schrappen. Die haalde het toen net niet, omdat het zou gaan om de veiligheid. De krimpopdracht van het kabinet aan Schiphol heeft de situatie veranderd. 

Binnen de NOVEX-aanpak moet er ook ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. De afspraken voor het gezamenlijk aanpakken en uitwerken van deze opgaven zijn vorig jaar vastgelegd in een bestuursovereenkomst. 

Harbers heeft voorafgaand aan zijn besluit om de reservering op te heffen, gesproken met de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, partijen als Schiphol en KLM, de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de Omgevingsraad Schiphol.   

Vorig jaar juni maakte Harbers al bekend de kwaliteit van de leefomgeving rondom Schiphol te willen verbeteren, en daarvoor het aantal vluchten op de luchthaven te willen terugbrengen. Het schrappen van de reservering voor een tweede Kaagbaan past in die koerswijziging.