Van de ongeveer 150 bedrijventerreinen in de provincie Utrecht blijkt een aanzienlijk deel zwaar verouderd. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) investeert in opdracht van de provincie de 30 miljoen euro in onder meer de aankoop van de kavels. 

De miljoenen zijn ook bedoeld om de markt in beweging te brengen. Met de aankoop van kavels ontstaat volgens de provincie Utrecht en de OMU meer ruimte voor ondernemers om te verhuizen. 

In totaal is in Utrecht de komende 10 tot 15 jaar rond de 336 hectare extra bedrijfsruimte nodig. Met de opkoop en herontwikkeling van de verouderde kavels verwacht de provincie in totaal 85 hectare extra bedrijfsruimte te creëren.  

‘We willen toegankelijke, groene en duurzame bedrijfsterreinen creëren, die efficiënt gebruikt worden en waar de medewerkers met plezier naar toe gaan’, zegt OMU-directeur Frans Hazeleger.  

Volgens Hazeleger vindt 60 procent van het energieverbruik plaats op bedrijventerreinen. ‘Daar kun je een duurzame slag slaan door zonnepanelen op de grote daken te leggen.’ 

De OMU-directeur verwacht dat door de investering van de verouderde bedrijventerreinen uiteindelijk meer ruimte in de regio ontstaat voor groen, woningen en energieopwekking.