De woningbouw dreigt te stagneren, waarschuwde woonminister Hugo de Jonge eind mei. Door stijgende bouwkosten, lagere bestedingsruimte van woningkopers en hogere kapitaalkosten voor investeerders door de hogere rente dreigt een bouwdip in 2024. 

Zo’n dip dreigt ook in Rotterdam. Projecten vallen al uit of worden uitgesteld. Zeker de complexe en relatief dure hoogbouw waar de stad aan de Maas bekend om staat, is kwetsbaar voor de nieuwe economische omstandigheden.  

Om de dip voor te zijn en te voorkomen dat het tekort aan betaalbare woningen verder oploopt, tekende de stad samen met zestig bouwers, ontwikkelaars en corporaties een doorbouwakkoord. Daarin staan afspraken over de bouw van 3.500 betaalbare woningen. 

Om handen en voeten te geven aan het akkoord tuigt Rotterdam een bouwfonds van 50 miljoen euro op. Met dat geld worden ontwikkelaars financieel ondersteund. Voor middeldure huizen komt ongeveer 5.000 euro per woning beschikbaar. 

Verder wordt het makkelijker om projecten aan te passen, zodat ze toch nog rond te rekenen zijn. Het woningaanbod mag bijvoorbeeld veranderen van koop naar huur. Hoogbouw geniet speciale aandacht: bij onrendabele woontorens mag de bouwhoogte worden verlaagd. Verder zet de stad een rem op nieuwe hoogbouw. Lopende projecten moeten eerst worden afgerond.  

Marktpartijen zijn enthousiast over het akkoord. ‘Dit gaat absoluut helpen. De betrokkenheid van iedereen in de stad die iets met bouwen te maken heeft, zorgt ervoor dat projecten toch van de grond komen’, zegt bijvoorbeeld Daan van der Vorm van Shape Capital tegen Rijnmond

Ook minister De Jonge is tevreden. Hij tweet: ‘We moeten alles op alles zetten om door de dip heen te bouwen. Heel goed dat Rotterdam met bouwers en corporaties een doorbouwakkoord heeft gesloten en 50 miljoen euro uittrekt om de bouw aan de bak te houden.’ 

Rectificatie: in de eerste versie van dit stuk schreven we dat Rotterdam de eerste gemeente is met een dergelijk akkoord. Dat is niet correct: de gemeente Eindhoven presenteerde in april het akkoord 'Eindhoven bouwt door', met een vergelijkbare insteek als het Rotterdamse akkoord.