De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar de aanwezigheid van diersoorten in bijvoorbeeld spouwmuren en voor maatregelen om de soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen, te beschermen.  

Dat onderzoek is voor individuele woningen volgens het ministerie tijdrovend en kostbaar. Het zou meer op gebiedsniveau plaats moeten vinden.  

Met de 40 miljoen euro subsidie kunnen gemeenten en provincies zogenaamde soortenmanagementplannen (SMP’s) opstellen voor grote locaties waar isolatie nodig is. In een SMP staan onder andere gedragsregels voor ruimtelijke ordening. 

Zo kan de provincie aan de gemeente een gebiedsontheffing verlenen om te bouwen. Een apart ecologisch onderzoek per project is niet nodig. 

De subsidie komt boven op een recente bijdrage van 6,9 miljoen euro voor natuurinclusief isoleren.  

Naar verwachting is de subsidie na de zomer beschikbaar. Het ministerie BZK verwacht niet dat de miljoenen voldoende zijn voor een SMP in alle gebieden in Nederland.   

Het Kabinet wil in 2024 een tweede tranche van de regeling openstellen. De subsidie komt een dag na de aankondiging van de ministers De Jonge en Van der Wal om de wetgeving voor natuurinclusief bouwen aan te scherpen.