‘Hoogbouw is een goede oplossing omdat we veel woningen nodig hebben. Dat hoor ik ook veel van Amsterdammers die ik de afgelopen maanden heb gesproken’, zegt wethouder ruimtelijke ordening Reinier van Dantzig. 

‘Tegelijk willen we hoogbouw op een handige manier doen: alleen waar het goed past, waar mensen snel met het OV kunnen komen en met oog voor beschermde stadsgezichten en ons groen.’ 

Om de hoogbouw in goede banen te leiden, past de gemeente haar hoogbouwvisie uit 2011 aan. Omdat hoogbouw meer impact op de stad heeft dan andere bebouwing, moet het voor langere tijd goed bruikbaar zijn en in de omgeving passen, aldus de gemeente. 

De nieuwe visie moet bestuurlijke rompslomp indammen. Toetsing van nieuwe projecten door de hoogbouwcommissie vervalt. Ook is de Hoogbouw Effect Rapportage (HER) straks niet meer verplicht Daarmee wordt per project de impact op het gebied in kaart gebracht. 

‘De regels in het beleid zijn veel concreter en handzamer, zodat toetsing door een externe toetsingscommissie niet meer nodig is. Dit schept meer duidelijkheid vooraf en vergemakkelijkt de planvorming’, staat in de visie. 

Hoogbouw als ‘stedenbouwkundig accent’ 

In de aangescherpte visie blijven geldende principes wel van kracht, zoals hoogbouw mogelijk maken rond OV-knooppunten en binnen de bestaande stadsgrenzen. De nieuwe versie moet vooral duidelijker maken waar hoogbouw wel en niet mogelijk is. Zo moeten groen en erfgoed beter worden beschermd. 

In beschermde stadsgezichten zoals de grachtengordel en het historisch centrum van Weesp, is geen hoogbouw toegestaan. Ook het groen en bepaalde landschappelijke elementen beperken de mogelijkheden voor hoogbouw. Dat is het geval bij natuur aan de randen van de stad en rond rivier het IJ. 

Op specifieke plekken in de naoorlogse stadsgebieden is hoogbouw soms toegestaan. En bij hoge uitzondering mag het als stedenbouwkundig accent. Het gaat dan om de ring rond de grachtengordel die in de 19e eeuw werd aangelegd, de stedelijke uitbreiding uit het interbellum, en de nieuwe wijk IJburg

Regels voor kwaliteit gebouw  

Nieuw in het beleid zijn principes en vuistregels over het gebouw zelf. Die moeten ervoor zorgen dat er kwalitatief goede gebouwen worden gemaakt die lang mee gaan.  

Zo wordt gekeken of het gebouw bijdraagt aan ‘een prettige beleving op straat’. De gemeente stimuleert daarnaast dat gebouwen zo worden gebouwd dat er later aanpassingen mogelijk zijn, zoals het samenvoegen van kleinere woningen tot grotere woningen. 

De vernieuwde visie moet bijdragen aan de Amsterdamse ambitie om jaarlijks 7.500 nieuwe woningen te bouwen. De plannen liggen van 5 juni tot en met m 17 juli 2023 ter inspraak. 

Wat is hoogbouw? 

Wat Amsterdam onder hoogbouw verstaat, hangt af van de lokale gemiddelde bouwhoogte. In grote delen van de stad is volgens de gemeente al sprake van hoogbouw vanaf dertig meter. ‘Gebouwen met circa negen lagen zijn substantieel hoger dan de gemiddelde omgeving’, staat in de visie. 

Binnen de Ring A10, en ten zuiden van het IJ en Weesp, worden de meeste gebouwen hoger dan 1,25 keer de gemiddelde hoogte van de directe omgeving gezien als hoogbouw. Dit geldt ook voor alle beschermde stadsgezichten, waaronder het UNESCO-gebied.