‘Blij en eervol om aan deze benoeming invulling te mogen geven. Ruimtelijke ordening/ontwikkeling is belangrijk om echt weer de aandacht te geven die het verdient’, schrijft Jansen naar aanleiding van haar benoeming op LinkedIn.  

‘Dat betekent samen met alle partijen invulling geven aan de grote maatschappelijke opgaven en keuzes maken wat kan waar, en wat willen we ook naar de toekomstige generaties doorgeven.’ 

Jansen is sinds september vorig jaar al programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Ze was onder meer ook vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkzaam bij een provincie en gemeente. 

Jansen studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde. Ze heeft daarnaast een brede ervaring binnen het openbaar bestuur en met digitaliseringsopgaven. 

Haar benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.