Ook bieden de buurthubs de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om losse parkeergarages onder woningen te verbieden. De plannen voor deze nieuwe manier van parkeren staan in een recent verschenen inspiratieboek. Het document moet voor de markt als inspiratie dienen bij toekomstige tenders.

Uitgangspunt is dat bewoners hun auto’s gestapeld gaan parkeren in meerdere parkeergebouwen, buurthubs, op Strandeiland. Naast een efficiënter ruimtegebruik moeten de hubs zorgen voor meer openbare ruimte en autoluwe straten.

De opstellers van het inspiratieboek verwachten dat bewoners van de wijk op het nieuwste eiland van IJburg kiezen voor alternatieve vormen van mobiliteit als ze hun auto ‘gedwongen’ op loopafstand (maximaal 200 meter) parkeren van hun huis. Als alternatief voor de auto wordt ingezet op deelmobiliteit, e-bikes, e-scooters, elektrische voertuigen op groene stroom.

Voor bezoekers van Zandeiland zijn wel parkeerplaatsen op straat beschikbaar. Bij de ingang van de wijk komt een centrale hub waar bezoekers ook kunnen parkeren. Met deze hub wil de gemeente sturing houden op het parkeren van de bezoekers in de nieuwe wijk.

Bij het ontwikkelen van de buurthubs heeft de gemeente Amsterdam een faciliterende rol. De gemeente blijft eigenaar van de grond en geeft deze in erfpacht uit. De ontwikkeling, het eigendom en de exploitatie van de hubs wordt overgelaten aan de markt.

Het ontwikkelen van buurthubs gaat volgens de gemeente Amsterdam naar verwachting tientallen jaren duren. Op Strandeiland - de laatste grote woonlocatie van IJburg – zijn 8.000 woningen gepland.

De eerste bewoners van Strandeiland wonen waarschijnlijk in flexwoningen. Amsterdam wil 1.000 flexwoningen bouwen, waarvan 380 op Strandeiland.