In de Atlas-uitgave van dit jaar ligt de nadruk op de ‘groenblauwe aantrekkelijkheid’: de combinatie van beplanting en water in steden. Op basis van het criterium ‘groen’ komt Arnhem, gevolgd door Zwolle en Velsen, als beste uit de bus. De Gelderse stad ligt gunstig aan de rand van de Veluwe en heeft relatief veel groen en water in de binnenstad. 

Emmen blijkt de meest ‘verkoelende gemeente’.  Daar staat het grootste aandeel van de woningen op minder dan 300 meter van een bron van verkoeling. De Drentse gemeente heeft ook het grootste aandeel groen in de straat volgens de onderzoekers van Atlas.  

Ondanks deze goede score staat Emmen al jaren onderaan in de lijst van meest aantrekkelijke steden. Arnhem moet als meest aantrekkelijke groene stad genoegen nemen met plaats 28.  

Groen niet doorslaggevend

Hieruit blijkt dat groen en blauw niet van doorslaggevend belang is om te betalen voor een woonlocatie. Dit terwijl volgens de onderzoekers van Atlas 'groen' en 'blauw' gemiddeld 17 procent bijdragen aan de woonaantrekkelijkheid in de 50 grootste gemeenten van Nederland. 

Bij het bepalen van de aantrekkelijkheid van een stad is een belangrijk criterium de bereidheid om voor vierkante meters van een woning te betalen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander het aanbod van werk, culturele voorzieningen, veiligheid, horeca en een universiteit in stad het belangrijkste vindt.

Randstad domineert ranglijst

In Trouw zeggen de samenstellers van de Atlas enigszins teleurgesteld te zijn dat groen in de straat nog niet van doorslaggevend belang is om te betalen voor een woonlocatie. 

De top van dit jaar wordt gedomineerd door gemeenten in de Randstad. Van de grote steden staat Den Haag op de zevende plek, direct gevolgd door Rotterdam. Eindhoven, de vijfde stad van Nederland, staat in de lijst op plaats 26. 

De Atlas voor gemeenten bestaat uit ranglijsten met scores op aantrekkelijkheid voor diverse gebieden, variërend van het aandeel mensen dat leeft onder de armoedegrens, de participatie van vrouwen, arbeidsongeschiktheid en ervaren onveiligheid en werkgelegenheid in natuurbeheer.