Verder geeft de Atlas informatie over bijvoorbeeld gezondheid in de vorm van de 3-30-300. Dat is een vuistregel voor vergroening: vanuit een woning moeten drie bomen zichtbaar zijn, 30 procent van de wijk moet in de schaduw van een boom vallen, en de woning moet op maximaal 300 meter van een park liggen. De Atlas toont verder de mate van boomkroonbedekking. 

De basis-atlas, die gratis is voor alle bij Steenbreek aangesloten organisaties, toont deze informatie op wijkniveau. Tegen betaling kan informatie op perceelsniveau worden ingezien. 

Tegen betaling zijn ook extra modules beschikbaar, zoals ‘Van omgevingsvisie naar concrete opgave’. Daarmee kan aan de hand van de omgevingsvisie worden berekend hoeveel extra bomen en parken er nodig zijn en hoeveel er ‘ontsteend’ moet worden in een buurt. 

Andere modules zijn ‘Boomkansenkaart’ en ‘Wateroplossingen’. Boomkansenkaart brengt in beeld waar ontsteend kan worden en waar bomen geplant kunnen worden.  

Ook geeft deze module inzicht in klimaatstressgebieden, nu en in de nabije en verre toekomst. De module Wateroplossingen toont onder andere de infiltratiecapaciteit van de ondergrond.