‘We hebben geen harde cijfers over het tekort aan kinderopvanglocaties en scholen. Als college hebben we alleen inzicht in het bestaande aanbod en niet in de vraag naar kinderopvang’, zegt wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA) in reactie op schriftelijke vragen van coalitiepartij D66. 

Volgens de wethouder is het wel duidelijk dat in de wijk Weespersluis een fors tekort aan opvangplekken is. Dit tekort weerhoudt het Amsterdamse College niet van het plan om 600 extra woningen te bouwen in de wijk.  

Het betreft de bouw van 210 huurappartementen (60 sociale huur en 150 in de vrije sector) en 390 koopwoningen. De extra woningen komen bovenop de ongeveer 3.500 woningen die voor de wijk gepland staan, schrijft het Parool

Tekort aan kinderopvanglocaties en scholen 

Er is ook een school en een kinder- en naschoolse opvang gepland. ‘De gemeente wil namelijk dat de voorzieningen op orde zijn, voordat meer bewoners naar de wijk verhuizen’, schrijft Moorman. 

Dat is onvoldoende, zegt een groep bezorgde Weespers, verenigd in een actiegroep. Zij berekenden dat door de extra woningen het aantal kinderen tussen de 4 en 12 jaar binnen 8 jaar zo hard groeit volgens de actiegroep dat er een groot tekort ontstaat aan kinderopvanglocaties en scholen.  

De actiegroep berekende, op basis van cijfers van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, dat er jaarlijks 150 kinderen bijkomen. Daarvan wil 70 procent gebruik maken van de bso. Tot 2030 zijn 16 extra bso-locaties nodig in Weespersluis.  

Op dit moment staan tussen de vier- en de vijfhonderd kinderen in Weesp op de wachtlijst voor een bso. Verwacht wordt dat het aantal kinderen tussen de vier en twaalf jaar binnen 8 jaar groeit van 595 naar 1806.  

Ook bij de kinderdagverblijven is het tekort aan plekken groot. Het aantal kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 3 jaar in Weespersluis groeit binnen 8 jaar dusdanig hard, dat in 2030 8 extra crèchelocaties nodig zijn. Op dit moment staan in Weesp twee nieuwe kinderdagverblijven op de planning. 

Ouders moeten zoekgebied uitbreiden 

Wethouder Moorman zegt dat ouders die in Weesp voor hun kinderen geen opvang kunnen vinden, dezelfde alternatieven hebben als ouders in de rest van Amsterdam. ‘Namelijk hun zoekgebied uitbreiden naar andere buurten in Weesp, omliggende plaatsen of gebruik maken van gastouderopvang.’ 

Volgens het UWV staan in de kinderopvang in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 550 vacatures open. Mocht de kinderopvang over twee jaar gratis worden dan loopt dit aantal in 2032 op naar rond de 1.500. Daarmee kampt de regio met het grootste tekort van heel Nederland.