Voor de parkeerplaatsen in de openbare ruimte, hebben we, zeker in de beginfase van het project, toen veel wegen al werden aangelegd, veel parkeervoorzieningen gerealiseerd’, zegt projectleider Peter Kelder bij de gemeente Zutphen over de nieuwe wijk Noorderhaven

En die staan grotendeels leeg. ‘Slechts op een aantal plekken staat het regelmatig ‘vol’.’ Het laat zien hoe snel het perspectief is veranderd. ‘Bij de planning van de wijk stonden we er nog anders in.’ Zo was hittestress nog geen issue en ook biodiversiteit stond nauwelijks op de kaart.  

Parkeernorm steeds lager 

De parkeernorm in het bestemmingsplan van de gemeente met bijna 50.000 inwoners gaat uit van één parkeerplek per woning. Voor bezoekers is 0,3 parkeerplek beschikbaar en dan zijn er nog wat plekken voor detailhandel en horeca.  

‘De parkeernorm voor deze projecten ging vervolgens naar 0,7-0,8, waarbij geïnvesteerd werd in deelvervoer’, zegt Kelder. Wethouder Sjoerd Wannet beaamt dat. ‘De deelauto’s en deelfietsen zijn op tien meter afstand van de wijk beschikbaar in de P+R bij het NS-station.’ 

Binnentuinen in de nieuwe wijk Noorderhaven in Zutphen. Foto: Stadszaken.nl

Dat geeft extra ruimte in de nieuwe wijk. De lege parkeerplekken bij de appartementencomplexen worden nu omgevormd naar groen. Zutphen liet bewoners zelf kiezen welke bomen er in de wijk moesten komen. ‘Daarvoor hadden we een boekje gemaakt met de keuzes’, zegt Wannet. 

Geen auto’s, maar binnentuinen 

Door de lagere normen zijn er geen parkeerplekken op binnenplaatsen. Kelder en Wannet tonen zo’n afgesloten binnenplaats. Inderdaad geen auto’s, maar wel een grote en groene gezamenlijke binnentuin.  

Geen parkeerhaven, maar groen in Noorderhaven. Foto: Stadszaken.nl

Daar stopt het niet, zegt Kelder. ‘Komend jaar kijken we of we nog eens zo’n veertig tot vijftig parkeerplaatsen kunnen omvormen naar groen.’ Wat helpt is dat verhuurders voorrang geven aan huurders zonder auto. 

Er blijft wel voldoende parkeerruimte in de wijk over, benadrukt de projectleider. Onder meer in de houten stationsgarage van Q-park met 375 parkeerplaatsen. En enkele appartementencomplexen hebben een eigen parkeerkelder. 

Nog lagere parkeernorm 

Voor de nieuwste gewenste uitbreiding van de wijk, De Kleine Linie en Veld 18, vraagt de gemeente zich af of een nog lagere parkeernorm mogelijk is, wellicht zelfs van 0,4. ‘Dit vereist wel een gedegen onderbouwing’, zegt de wethouder. 

Al zal dat niet heel erg lastig zijn. Voor meer deelauto’s is voldoende plek in de P+R en Zutphen ligt op een knooppunt van sporen. ProRail en NS werken op dit moment een plan uit om het historische station beter toegankelijk te maken voor grotere aantallen reizigers en uitgebreidere dienstregeling. 

Bovendien ligt Noorderhaven, inclusief kleine passantenhaven voor bootjes, niet alleen pal naast het station: direct aan de andere kant van de sporen ligt het historische centrum.  

De haven in Noorderhaven. Foto: Stadszaken.nl

Wat mogelijk ook meespeelt is het grote aantal Zutphenaren dat zich verbonden voelt met antroposofie. Deze leer van de Zwitser Rudolf Steiner richt zich onder meer op de aarde en de natuur. 

Autoluw gaat organisch 

De nieuwe wijk in Zutphen toont hoe een autoluwe woonomgeving organisch kan ontstaan. Daarbij heeft de stad wel het geluk dat het vervallen industrieterrein De Mars aan de noordkant van het station zich leende voor herontwikkeling. 

In de wijk, met uiteindelijk 1.100 woningen, zijn de historische industriële panden nog aanwezig. Inmiddels zijn die omgebouwd tot horeca of woningen.  

Verderop is er nog volop bedrijvigheid. De stad heeft in één van de historische panden een school gepland, die als buffer moet gaan optreden tussen wonen, recreëren en werken. Over de laatste paar bedrijven in de nieuwe woonwijk, wordt nog onderhandeld

De bouw van Noorderhaven is vergevorderd en is, als de resterende bedrijven in de wijk uitgekocht kunnen worden, naar verwachting in 2025 gereed.