‘Inkomenspolitiek hoort bij de overheid te liggen, niet bij de verhuurder. Ook mensen die al een torenhoge huur betalen worden hard geraakt. Dat vindt de Woonbond zeer onrechtvaardig. Daarom moet de politiek een einde maken aan de oneerlijke en ineffectieve inkomensafhankelijke huurverhoging’, zegt woonbonddirecteur Zeno Winkels.  

De inkomensafhankelijke huurverhoging betekent dat de huur van sociale huurders met een inkomen van meer dan 48.836 euro met 50 tot 100 euro omhoog kan gaan. ‘Enorme sprongen’, aldus de Woonbond.  

Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil het kabinet doorstroom naar middenhuur stimuleren en ‘scheefhuur’ tegengaan. Maar volgens de Woonbond kunnen veel huurders helemaal geen andere woning vinden. Hierdoor komen zij financieel klem te staan.  

Bovendien krijgen huurders deze huurverhoging ook nog als de huurprijs al relatief hoog is. Ook corporatiehuurders die nu boven de liberalisatiegrens van 808 euro per maand huren, kunnen ermee te maken krijgen.  

De Woonbond geeft aan steeds meer signalen te krijgen van huurders die moeten bezuinigen op onder meer boodschappen, kleding of lidmaatschappen van verenigingen. De bond pleit dus voor afschaffing van de maatregel.