‘Dankzij de inzet van kerken, maatschappelijke organisaties en honderden vrijwilligers heeft de opvang van Oekraïners ons als gemeente vele malen minder gekost dan door het Rijk was begroot’, zegt burgemeester Sander de Rouwe. 

‘Dat geld hoeven we niet terug te geven en willen we daarom zinvol besteden, waar het kan in de geest van de regeling’, stelt de burgemeester. Daarom is het plan om een deel van het bedrag te besteden aan taallessen en maatschappelijke opvang van Oekraïners met verward gedrag.  

Deel naar flexwoningen 

Een ander gedeelte komt, als het aan het college ligt, ten goede aan het bouwen van flexwoningen voor verschillende groepen woningzoekers.  

‘Daarbij denken we niet alleen aan vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan een deel straks waarschijnlijk in de gemeente Kampen zal willen blijven wonen. Maar ook aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) en andere groepen Kampenaren die, al dan niet met spoed, op zoek zijn naar een woning.’ 

Deventer, Zwolle en Enschede

Kampen is niet de enige gemeente die geld overhoudt, schrijft RTV Oost. Voor Deventer is de meevaller 3,6 miljoen euro. De gemeente stort dat in de algemene reserve omdat er nog geen duidelijkheid is welke andere kosten de stad nog moet maken voor de opvang van Oekraïners.

Voor Zwolle geldt dat de kosten lager uitvallen omdat gekozen is voor een centrale opvang. Enschede zegt dat het geld in de zak kan houden door een sombere opvang. Deze gemeenten weten nog niet hoeveel het voordeel zal uitvallen. Wel zeggen de gemeenten tegen de regionale omroep dat het overschot wordt gebruikt voor de verdere inburgering van de vluchtelingen.

Toegestaan door ministerie

Het is prima dat Kampen het overgebleven geld op deze manier inzet, reageert het ministerie van Justitie en Veiligheid. 'Onder gemeenten is een kostenonderzoek gedaan naar de kosten die zij maken voor het realiseren van opvangplekken. Uit dit onderzoek bleek €83 per opvangplek per dag een reële compensatie te zijn. Op deze manier zorgen we voor een zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijke regeling.'  

'Het komt voor dat gemeenten geld overhouden, zoals in Kampen. Gemeenten kunnen het geld dat overblijft vrij besteden aan hun publieke taak', laat een woordvoerder van staatssecretaris Van der Burg voor asielzaken weten. 'Ook is het mogelijk dat gemeenten het geld dat overblijft teruggeven aan het Rijk. Dit is niet verplicht.'