Een deel van dit bedrijventerrein wordt de komende jaren omgebouwd tot een nieuwe wijk voor wonen, werken en verblijven, met een goede ontsluiting naar de omliggende gebieden.  

Voor de realisatie van de nieuwbouwwijk wordt een aantal kantoorpanden op het bedrijventerrein omgebouwd tot woningen, andere gebouwen worden gesloopt en vervangen door woontorens. Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, de gemeente Capelle aan den IJssel en de provincie Zuid-Holland hebben hiervoor woensdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.  

Belangrijke afspraak in deze overeenkomst is dat het hoogheemraadschap maatregelen neemt om de stankverspreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, die niet verplaatsbaar is, zo minimaal mogelijk te houden.  

Deze afvalwaterzuivering is volgens de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst 'een onmisbare schakel voor het voor het verwerken van het rioolwater'. De installatie kan daarnaast duurzame energie opwekken die mogelijk beschikbaar komt voor de omgeving.  

De gemeente Capelle aan den IJssel houdt volgens eigen zeggen bij de inrichting van het gebied rekening met de geur die vrijkomt bij de waterzuivering. Zo worden er direct naast de installatie geen woningen gebouwd. Ook is afgesproken dat de huidige en toekomstige werkzaamheden van de zuivering door kunnen blijven gaan. 

Anne Koning, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, verklaart dat de bouw van de nieuwe woningen als geroepen komt, aangezien de woningnood in de regio Rotterdam groot is. ‘Daarom zochten we naar mogelijkheden om woningbouw ook goed in te passen op het Rivium bedrijvenpark, waar kantoren al tijden leegstaan.’ Volgens de prestatieafspraken die Cappelle aan den IJssel met de provincie en Hugo de Jonge maakte, moet de gemeente tot 2030 ruim 7.400 woningen bijbouwen. 

Vorig jaar ontving de gemeente Capelle aan den IJssel 35,5 miljoen euro van het Rijk om versneld nieuwe woningen te kunnen bouwen in Rivium. Ook wordt het geld gebruikt om de toekomstige nieuwe woon-werkwijk goed bereikbaar te maken met zowel fiets als het openbaar vervoer met onder andere een nieuwe halte voor de waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht.