‘Gezonder leven en meer bewegen staat bij het begin van elk nieuw jaar bij veel mensen bovenaan de lijst met goede voornemens. Met deze campagne helpen we een handje mee’, zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Ze trapte de campagne maandag af in Maastricht. 

‘Het is vaak heerlijk om voor kleine stukjes de fiets te pakken. Even wat beweging, een frisse neus en een leeg hoofd. Waar meer wordt gefietst, klaart de lucht vaak letterlijk en figuurlijk op’, aldus de staatssecretaris.  

Het idee achter de campagne is dat veel mensen wel graag de fiets zouden willen pakken voor korte afstanden, maar dat ‘de macht der gewoonte’ het vaak wint en mensen dus toch met de auto gaan. 

De campagne zal drie jaar duren. Uitingen van de campagne zijn vanaf vandaag te zien op alle landelijke tv-zenders, op de radio, online en buiten.   

Denk daarbij aan de achterkant van bussen, reclamezuilen en op bushokjes, zowel digitaal als met een grote poster. De Rijksoverheid monitort of het beoogde effect met de campagne wordt bereikt. 

Vaker op de fiets 

Eén van de doelen van dit kabinet is dat er in 2027 twintig procent meer wordt gefietst dan in 2017. Een ander doel is dat er begin 2025 zo’n 100.000 meer mensen naar het werk fietsen dan begin 2022. 

Om dat mogelijk te maken stopt het kabinet, samen met provincies in gemeenten, extra geld in betere fietsvoorzieningen. In oktober maakte staatssecretaris Heijnen al bekend bijna 800 miljoen euro in de fiets te investeren. Dat geld is onder meer bedoeld voor betere stallingen bij stations, meer doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen om woonwijken beter bereikbaar te maken.   

Daarnaast werkt het kabinet met provincies en gemeenten aan meer veiligheid voor fietsers in het verkeer. Er komt een meerjarenplan fietsveiligheid. Rijk, provincies en gemeenten doen in heel het land investeringen om drukke plekken of plaatsen waar veel ongevallen plaatsvinden veiliger te maken. 

Ook zijn er inmiddels in ruim tweehonderd gemeenten programma’s om ouderen, die tot op hoge leeftijd willen en kunnen fietsen, te helpen dat zo veilig mogelijk te doen.