Eerder deze week schreef woonminister De Jonge aan de Tweede Kamer dat vanaf 2026 cv-ketels moeten worden vervangen door (hybride) warmtepompen. Hij wil daardoor de gasvraag verminderen. 

Wel benoemt hij enkele uitzonderingen, zoals appartementen en monumentale huizen en woningen die zijn aangesloten op een warmtenet, of dat binnen tien jaar zullen zijn.   

De verplichting geldt ook niet als de terugverdientijd langer is dan 7 jaar, het apparaat te veel geluidsoverlast voor de buren veroorzaakt of er dure aanpassingen nodig zijn aan het verwarmingssysteem. 

En dat roept nog wat vragen op, volgens de Vereniging Warmtepompen. De minister heeft gezegd dat er een tool komt voor de installatiesector om de terugverdientijd te berekenen. ‘Wij zijn benieuwd hoe deze tool eruit gaat zien.’ 

De brancheorganisatie vraagt zich ook af hoe de minister op gaat treden tegen woningeigenaren die na 2026 onterecht alsnog een cv-ketel laten installeren. ‘Onze vereniging kijkt uit naar de concrete voorstellen om tot handhaving te komen.’ 

De Vereniging Eigen Huis (VEH) is net als Vereniging Warmtepompen tevreden over het beleidsplan en de uitzonderingen. De belangenbehartiger stelt wel dat er te weinig subsidie beschikbaar komt voor de transitie.  

Ook zouden regels en voorwaarden om een airco te installeren in plaats van een warmtepomp, verder moeten worden uitgewerkt. 

‘Meer uitzonderingen nodig’ 

De VEH pleit daarnaast voor meer uitzonderingen. ‘Bijvoorbeeld als een huiseigenaar zijn woning flink moet aanpassen om een warmtepomp te installeren. Of als er in 2026 nog steeds een tekort aan warmtepompen of installateurs is.’ 

Daar wees VVE-Belang vorig jaar ook op. De belangenorganisatie voor de VvE en appartementseigenaar, is blij dat de minister alsnog uitzonderingen voor appartementen heeft opgenomen in de plannen. 

De minister komt daarmee grotendeels tegemoet aan de waarschuwing van de organisatie over de beperkingen van warmtepompen in appartementencomplexen. 

Eén van de waarschuwing was dat zwaardere elektriciteitsaansluitingen nodig zijn. En dat daar door capaciteitsproblemen lastig aan te komen is.  

Ook speelde isolatie een rol en de gedeelde financiering bij de VvE. Door de uitzondering voor appartementen zijn deze obstakels voorlopig van tafel. 

Wel speelt nog het argument dat veel schaars staal nodig is voor de fabricage van een warmtepomp. Dat kan net als gebrek aan geschoold personeel zorgen voor een kink in de kabel, waarschuwde VVE-Belang vorig jaar. 

Communicatie transitie warmtepompen kan beter 

De communicatie kan volgens de organisaties handiger. Zo rept de minister van verwachte prijsdalingen. Daardoor kunnen woningeigenaren besluiten nog snel de cv-ketel voor 2026 te vervangen.  

Ook zou de minister veel meer moeten inzetten op de positieve effecten van een warmtepomp. 

‘Het kabinet focust nu vooral op verplichten en te weinig op huiseigenaren de helpende hand bieden’, zegt belangenbehartiger Maud Weide van de VEH. 

Zowel Vereniging Eigen Huis, VVE-Belang als de Vereniging Warmtepompen zijn uiteindelijk wel tevreden met het ingezette beleid. ‘We kijken erg uit naar een verdere uitwerking van een aantal details’, vat de Vereniging Warmtepompen de kritiek samen.