Circulair slopen bespaart materiaal, CO2 en creëert banen. Daarmee past het in de ambitie van de hoofdstad om in 2025 wereldwijd voorloper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen.

Nog te weinig navolging van circulair slopen

De bouwsector is op dit moment nog te behoudend, schrijft GroenLinks op haar website. 'Bij sloop wordt het bouwpuin nog al te vaak gewoon afgevoerd en gestort of verbrand. In het beste geval wordt een deel van het materiaal gerecycled. Het is echter vanuit duurzaamheidsoogpunt, maar ook vaak financieel, veel gunstiger om zoveel mogelijk materiaal ongeschonden uit het gebouw te halen. Daarna kan het, eventueel nadat het materiaal is gerepareerd en opgeknapt, worden hergebruikt in de bouw. Het slopen en opknappen is arbeidsintensiever dan traditioneel slopen en zorgt dus voor werkgelegenheid.'

Circulair bouwen vindt nog te weinig navolging vindt de partij. Het maken van een goede planning en het vinden van meerdere partijen die eraan gecommitteerd zijn blijkt in de praktijk lastig. Vraag en aanbod van gesloopte materialen moet optimaal op elkaar af te stemmen. Gemeentes en corporaties zouden daarin een belangrijke rol kunnen vervullen. Om te stimuleren dat zij die rol ook pakken, heeft GroenLinks voorgesteld om instructies op te nemen in het ‘Sloopkader’ van de gemeente.

Lees hier de motie van GroenLinks.