‘Met dit fonds is het ook voor projectontwikkelaars aantrekkelijker om sociale huurwoningen te bouwen en deze goed over de stad te spreiden. En dat is hard nodig, want de vraag is nog altijd groter dan het aanbod’, zegt woonwethouder Cor Staal over de plannen. 

In de woonvisie van Assen staat dat bij alle nieuwbouw minstens 30 procent sociale huur wordt gebouwd. Met het fonds wil het college dat percentage haalbaar maken.  

Het doel is dat ontwikkelaars die bij nieuwe projecten minder dan dit percentage bouwen, 15.000 tot 30.000 euro per woning in het fonds investeren. Het exacte bedrag wordt afhankelijk van het type woningen.  

Ontwikkelaars die juist meer dan 30 procent sociaal bouwen, kunnen per extra sociale huurwoning 15.000 euro uit het fonds ontvangen. 

Afspraken bij projecten in ontwikkeling 

Voor projecten die al in ontwikkeling zijn, zal het vereveningsfonds niet gelden. Wel maakt de gemeente ook nu al met ontwikkelaars afspraken over hoe ze aan de eis van 30 procent sociaal kunnen voldoen. 

Het vereveningsfonds werd al genoemd in het bestuursakkoord voor de stad. Op 25 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het invoeren van het fonds. 

Woonminister Hugo de Jonge sprak eerder uit dat gemeenten die onder het landelijk gemiddelde zitten, bij nieuwbouw minimaal 30 procent sociaal moeten bouwen. Daarmee daalt het landelijke aandeel sociaal wel, bleek uit analyse door emeritus-hoogleraar Johan Conijn.  

Het bouwen van de woningen is bovendien verre van makkelijk, bleek uit analyse door Stadszaken