Het totale beleggingsvolume in woningen bedroeg 606 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2023. Ter vergelijking: in piekjaar 2019 werd in deze periode nog 3,8 miljard euro geïnvesteerd. 

Nederlandse institutionele beleggers en woningcorporaties namen een relatief groot deel van het beleggingsvolume voor hun rekening. Deze verhuurders zijn minder gevoelig voor de hoge rentestand dan internationale beleggers, die in het eerste kwartaal nauwelijks investeerden in Nederlandse huurwoningen. 

Volgens Capital Value hebben beleggers nog wel vertrouwen in de Nederlandse markt, door het grote woningtekort en stijgende huurprijzen in de vrije sector.  

Dat beleggingstransacties toch uitblijven, komt volgens de beleggingsadviseur doordat beleggers nieuwe prijsstelling van huurwoningen afwachten. De verkoopprijzen van beleggingsobjecten zijn aan het verschuiven door de hogere kapitaalmarktrente en overdrachtsbelasting. 

Verder wachten beleggers volgens Capital Value op meer helderheid omtrent de regulering van het middenhuursegment en de aangekondigde verhoging van belasting op vastgoedaandelentransacties. 

Het kan dus dat het beleggingsvolume in de komende kwartalen bijtrekt. In de afgelopen jaren kwam het vaker voor dat het eerste kwartaal veel minder geïnvesteerd werd dan in de latere kwartalen, bijvoorbeeld in 2020 en 2021. 

Capital Value verwacht dat het beleggingsvolume weer aantrekt als prijscorrecties zijn doorgevoerd en er meer helderheid is over regulering, ‘omdat de fundamenten onder de Nederlandse woningmarkt sterk zijn’.