‘Slimme maatregelen zijn nodig om bijvoorbeeld slim met de schaarse ruimte om te gaan, want het is druk op de Noord-Hollandse wegen en de komende jaren wordt het naar verwachting nog drukker’, zegt de provincie over de toolbox. 

In de Toolbox Smart Mobility staan de nieuwste technieken voor communicatie met de omgeving en voor beter en slimmer verkeers- en mobiliteitsmanagement. De provincie werkt hierbij samen met het adviesbureau XTNT. 

Bij elk project geeft de provincie de moeilijkheidsgraad aan en praktijkvoorbeelden. Zo is een zonnefietspad volgens Noord-Holland relatief complex en zijn er voorbeelden van de N232 en in Maartensdijk. Dat project is vooral interessant door de evaluatie, want is het stopgezet. 

Veel makkelijker toe te passen is volgens de provincie de frietzak op het fietspad. Met deze markering wordt ruimte bespaard bij een tweerichtingsoversteek. Niet alle voorbeelden hebben dus slimme technologie. 

Een ander voorbeeld is het gebruik van slimme camera’s tijdens de Grand Prix in Zandvoort, waar 300.000 bezoekers op afkwamen. De camera's telden het aantal in- en uitgaande fietsers, zodat extra maatregelen genomen konden worden om het verkeer veilig en snel van en naar het circuit te leiden. 

Noord-Holland benadrukt dat de maatregelen in de toolbox worden geleverd door leveranciers die rekening houden met de privacy van burgers en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).