Het gaat om twee kavels aan de rand van het kantorengebied. De gemeente Amsterdam ziet er graag twee energiezuinige gebouwen verrijzen met een gemengd programma. 

De gebouwen moeten enerzijds aansluiten bij de ‘reuring’ van het werkgebied en anderzijds bij het groene binnengebied van de te bouwen woonbuurt. De uitgangspunten in de tenders zijn ruimtelijke kwaliteit, programma en duurzaamheid. 

Op de ene kavel moeten ongeveer 85 middenhuurwoningen en bijna 6.000 vierkante meter kantoorruimte komen. Op de andere gaat corporatie Rochdale ruim zestig sociale huurwoningen exploiteren en komt 10.000 vierkante meter kantoor.  

In de plinten van beide gebouwen moeten voorzieningen komen, waaronder een supermarkt. In totaal tellen de voorzieningen op tot bijna 35.000 vierkante meter. 

10.000 woningen in totaal 

De gebouwen op de twee kavels worden onderdeel van de nieuwe woonwijk Ravel. Daar moeten in totaal 1.350 woningen komen, goed voor 63 procent van de wijk. De rest wordt gevuld met kantoren (29 procent) en diverse voorzieningen. 

Ravel is slechts een klein onderdeel van de gehele woningbouwambities op de Zuidas. De afgelopen jaren werden er al meerdere wooncomplexen opgeleverd, waaronder het spraakmakende Valley. Tot 2025 moeten er ongeveer 1.700 woningen in het gebied bijkomen, en later nog eens ongeveer 6.000. Daarmee krijgt het ‘kantorengebied’ in totaal rond de 10.000 huizen. 

Amsterdam volgt trend mixed-use 

Mixed-use op gebouwniveau wordt steeds meer de standaard in de Nederlandse steden. ‘Er is steeds meer vraag naar vanuit overheden en gebruikers. Want functiemenging is dé manier om binnenstedelijk samen te leven’, duidde van Pieter Hendrikse, CEO JLL Nederland, de trend op Stadszaken.  

‘We zijn de laatste jaren anders naar wonen, winkelen en werken gaan kijken. Mede door de coronacrisis willen we daar meer flexibiliteit in. Mixed-use biedt dat.’ 

Het mengen van wonen en werken op de Zuidas past binnen het mixed-use-enthousiasme van de hoofdstad. In Amsterdam-Zuidoost wordt bijvoorbeeld ook steeds meer gemengd.  

‘De crème de la crème van onze ambtenaren werkt aan mixed-use’, zei de Amsterdamse woonwethouder Reinier van Dantzig er eerder over tegen Stadszaken