‘Met het Klimaat Actieplan hebben we in kaart gebracht wat nodig is om onze stad te beschermen tegen klimaatverandering’, zegt klimaatwethouder Chantal Zeegers. 

‘Daarbij vind ik het belangrijk om samen met bewoners en organisaties op te trekken. Het klimaat gaat iedereen aan en we hebben iedereen nodig.’ 

De eerste versie van het Klimaat Actieplan Rotterdam brengt de ambities van het College van B&W voor deze collegeperiode in kaart.  

Zo moet de stad koploper worden in zonne-energie. Het doel is om voor 2026 bijna 1,8 miljoen nieuwe panelen te leggen. Ook moet en 300 megawatt windenergie worden opgewekt en moeten 10.000 woningen gasloos worden.  

Plan voor woningisolatie en VVE’s 

Verder is er een actieplan voor de isolatie van woningen en toekomstbestendige VVE’s. Daarbij worden woningeigenaren en verhuurders gestimuleerd en geholpen bij isolatie. 

Volgens het college is het beleid ambitieus. ‘Voor het halen van onze doelen in 2030 en 2050 moeten we met z’n allen onze mouwen nóg meer opstropen. Daarom moeten er meer goede plannen worden gemaakt én worden uitgevoerd’, staat in een persbericht. 

De gemeente wil in gesprek met bewoners, ondernemers en andere partners over de plannen. Hieruit moeten concrete afspraken volgen. Eén van de participatievormen is het Burgerberaad Klimaat.

Daarbij kan een groep ingelote burgers praten en nadenken over hoe de klimaatdoelen van 2030 gehaald worden. Met een gewogen loting moeten de deelnemers representatief zijn voor de stad. Verdere invulling van het beraad moet snel volgen en het beraad moet in 2024 van start gaan.