‘Met Friesland zijn alle twaalf provincies aan boord om te komen tot 900.000 woningen’, zei minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij het tekenen van de deals. 

In alle Friese regio’s (Leeuwarden, Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Friese Waddeneilanden) zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen en de verdeling daarvan per gemeente.  

Heereveen (5.675 woningen), Súdwest Fryslân (1.980) en Heerenveen (1.720) moeten in absolute zin het meeste bouwen. In relatieve zin komen er op de Waddeneilanden juist veel huizen bij. Zo groeit de woningvoorraad op Schiermonnikoog met 11 procent en op Vlieland met 20 procent. 

Bij de Friese woningbouw is er extra aandacht voor circulaire bouw, industrieel bouwen en biobased bouwen, meldt het ministerie van BZK. 

Met de Friese handtekeningen is nu van alle gemeenten bekend wat zij tot 2030 willen bouwen. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant is de bouwopgave het grootst. In die drie provincies moeten in totaal ruim 548.000 woningen komen.  

Stadszaken maakte eerder een kaart met de absolute en relatieve bouwopgave per gemeente. De Friese deals zijn daar nu aan toegevoegd. De kaart vind je hier.