Dat besloten burgemeesters en ministers woensdag, in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. 

‘In deze wijken staat de leefbaarheid onder druk. Om de stapeling van problemen te doorbreken, moeten we onder andere de woonsituatie verbeteren. Met het opleiden van energiefixers in de wijk slaan we drie vliegen in één klap: verduurzaming, het aanpakken van energiearmoede en mensen begeleiden naar de arbeidsmarkt', zegt VRO-minister Hugo de Jonge. 

Het idee voor de energiefixers is bedacht door de burgemeesters van negentien gemeenten met stedelijke focusgebieden, die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.  

De energiefixers worden in hun eigen wijk opgeleid, waardoor niet alleen huur- en koopwoningen worden verduurzaamd, maar ook werkzoekenden in die wijken aan een baan worden geholpen. 

De fixers kunnen bewoners helpen met bijvoorbeeld het beter afstellen van hun verwarmingsinstallatie, het plaatsen van radiatorventilatoren en het aanbrengen van tochtstrips en zuinigere ledlampen. De energiefixers in de kwetsbare wijken moeten nog vóór de volgende winter zijn opgeleid. 

Integraler verdelen geld 

De 35 miljoen komt uit de 200 miljoen die het Rijk eerder beschikbaar stelde voor het aanpakken van energiearmoede. Met de overige 165 miljoen worden ook energiefixers opgeleid, maar dan in wijken door heel Nederland. 

De burgemeesters en ministers bespraken ook hoe de financiering vanuit Rijksbudgetten integraler kunnen worden verdeeld onder gemeenten. Nu gaan die budgetten vaak afzonderlijk naar gemeenten. Het Rijk onderzoekt nu hoe ze de aanvragen, het monitoren en de verantwoording van deze middelen eenvoudiger kan inrichten. 

Kwetsbare wijken 

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid richt zich op twintig stedelijke focusgebieden in negentien gemeenten door heel Nederland. In deze gebieden wonen in totaal 1,3 miljoen Nederlanders.  

De gebieden zijn volgens het Rijk geen ‘top 20’. Ook andere Nederlandse steden kennen één of meerdere kwetsbare gebieden die kampen met opgaven als werkloosheid, energiearmoede, onderwijsachterstanden en gezondheidsproblematiek.