‘In Nederland moeten 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd worden in 2030’, zegt minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie.  

‘Dit komt bovenop de 500.000 huishoudens die nu al toegang hebben tot een warmtenet. Deze subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen.’ 

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient, de ‘onrendabele top’.  

Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 juni tot en met 16 december. Het maximale subsidiebedrag is 20.000.000 euro voor een project.  

Voorwaarden aanvraag 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit en kijkt daarbij naar de termijn; de aanleg van het warmtenet waarvoor de subsidie geldt, moet 3 jaar na de subsidieverlening zijn gestart. 

Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen van minder dan 100 kW en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw.  

Jetten zegt ook dat hij het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmte voor het eind van het jaar af wil hebben. 

Een warmtenet kan op meerdere manieren van warmte worden voorzien, onder meer via warmte uit water uit de ondergrond