Zo’n honderd corporaties hebben aangegeven interesse te hebben om flexwoningen in te kopen via de raamovereenkomsten. Zij kunnen via Aedes op zoek naar de voor hen geschiktste leverancier.  

Het gezamenlijk inkooptraject zorgt voor ‘duidelijkheid over de kwaliteit, leveringszekerheid, korte doorlooptijden en lagere kosten’, meldt Aedes. 

De flexwoningen zijn volgens Aedes geschikt om spoedzoekers snel een ‘volwaardig huis’ te bieden. ‘Het is steeds vaker een oplossing voor bijvoorbeeld gescheiden mensen, economisch daklozen, Oekraïense vluchtelingen of statushouders.’ 

‘Groot voordeel is dat ze geplaatst kunnen worden op tijdelijke beschikbare locaties die anders nog jaren ongebruikt zouden blijven’, aldus de corporatiekoepel. 

Het Rijk ondersteunt het inkooptraject met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Daarnaast biedt de overheid een financiële herplaatsingsgarantie.  

Daarmee neemt het Rijk in feite een deel van het financiële risico van de flexwoningen op zich, door de corporatie te vergoeden als na tien of vijftien jaar geen nieuwe locatie kan worden gevonden.