Wat je ziet in binnensteden is dat de functie in de afgelopen tien, vijftien jaar is veranderd’, zegt Marjolein Dikmans, coördinator bij het Platform Binnenstadsmanagement. Het is niet alleen maar een pelk voor economische activiteiten. ‘Nu vindt er een transitie plaats naar een place to be en place to live.’ 

'De binnenstad is nu veel meer een openbare ruimte waarin duurzaamheid, vergroening en een gezonde leefomgeving een rol spelen. Eén van de belangrijkste opgaven waar de binnensteden nu voor staan is vergroening. Daarom is de samenwerking met Stichting Steenbreek voor ons interessant.’ 

Stichting Steenbreek kan helpen met tips over vergroening. Aan de andere kant hoop Dikmans met de stichting kennis te delen over de werking van binnensteden. ‘Een binnenstad, met de vele verschillende functies van wonen, werken en leven, is een heel andere omgeving dan bijvoorbeeld woonwijken.’ 

Momenteel bereidt het platform een onderzoek voor naar de inrichting van een duurzame openbare ruimte. Hierbij krijgt Platform Binnenstadsmanagement al hulp van Stichting Steenbreek. Die organisatie heeft veel ervaring met het ontstenen en verduurzamen van de leefomgeving. 

Stichting Steenbreek is actief in meer dan de helft van alle gemeenten en richt zicht op biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid. Bij het Platform Binnenstadsmanagement zijn 65 gemeenten en ondernemers- en vastgoedorganisaties in Nederland en België bij aangesloten.