In het stedelijk gebied groeit de bevolking en komen er steeds meer banen en voorzieningen. In delen van het landelijke krimpt de bevolking juist en daalt de werkgelegenheid en het aanbod van voorzieningen.

Deze trends leiden ertoe dat de mobiliteit en de bereikbaarheid zich in deze gebieden verschillend ontwikkelen. Opmerkelijk is dat mensen op het platteland niet per se minder tevreden zijn over de bereikbaarheid, blijkt uit het onderzoek.

Hoog autobezit speelt daarbij mogelijk een rol, denkt het KiM. In plattelandsgebieden hebben mensen vaker een auto dan in de stad. De komende jaren zal dat niet veranderen: de auto blijft dominant op het platteland.

Dat heeft als keerzijde dat in deze gebieden de betaalbaarheid van het openbaar vervoer meer onder druk staat. De beschikbaarheid van het openbaar vervoer in de landelijke gebieden is minder vanzelfsprekend, aldus het KiM.

Kleinschalig openbaar vervoer (vervoer op maat) is volgens het KiM een mogelijke oplossing voor mensen die van dat openbaar vervoer afhankelijk zijn. Ook elektrische fietsen en betere fietspaden kunnen uitkomst bieden.

Volgens het KiM moeten beleidsmakers meer naar de ervaringen van inwoners kijken. Nu ligt de focus vooral op oplossingen voor problemen en knelpunten die de inwoners misschien niet zo ervaren.