De grootste stad van Flevoland haalde de prijs binnen met de Floriade Expo en het bijbehorende 180-dagenprogramma, waarvoor evenementen door de hele stad werden georganiseerd.  

‘Men liet zich niet van de wijs brengen door de negatieve aandacht voor de Floriade. Sterker nog, ze zijn er in geslaagd onderdelen van het 180-dagenprogramma blijvend op de agenda te krijgen. Ook is ontdekt hoeveel talent de stad en haar inwoners te bieden hebben’, staat in het juryrapport. 

De jury is benieuwd naar de langetermijneffecten van de aanpak en hoopt dat dit een structurele impact op het evenementenaanbod en -beleid van Almere zal hebben. 

Boekenmarkt en Dickens 

Deventer in Overijssel werd tweede in de categorie meer dan 100.000 inwoners. De Hanzestad staat bekend om onder meer de Deventer Boekenmarkt, het Dickens Festijn en Deventer op Stelten.  

De jury is blij dat de stad vasthoudt aan gratis toegankelijkheid en een organisatie heeft die inzet op kennisdeling met onder meer provinciale partners. Daarnaast zet Deventer volop in op de doorontwikkeling van het bestaande aanbod, aldus de jury. 

Mogelijke bedreiging voor de Deventer evenementen is gebrek aan ruimte. De jury hoopt dat de gemeente daar oplossingen voor vindt. 

In de categorie minder dan 100.000 inwoners ging Valkenburg aan de Geul met de prijs naar huis. In het dorp vinden jaarlijks diverse grote internationale wielerevenementen plaats en er is een grote kerstmarkt.  

‘Ze doen alles met trots en samen met ondernemers en bewoners. Daarnaast is er aandacht voor alle kernen van de gemeente. Hierdoor is er onder de bevolking en ondernemers een groot draagvlak voor evenementen’, aldus de jury.