Meer inzicht in de actuele CO2-uitstoot bij nieuwbouw is cruciaal volgens het Lenteakkoord, een samenwerking tussen ontwikkelaarsvereniging Neprom, corporatiekoepel Aedes, bouwclubs Bouwend Nederland en WoningBouwersNL, beleggersvereniging IVBN en het ministerie van BZK. 

 ‘Marktpartijen, publieke opdrachtgevers en beleidsmakers zijn op dit moment allemaal op hun eigen manier bezig om zicht te krijgen op de uitstoot op project-, portfolio- en bedrijfsniveau. Iedereen voelt de noodzaak om grip te krijgen op uitstoot, in afwachting van strengere beleidsregels, CO2-heffingen en vanuit intrinsieke motivatie om de bouw te verduurzamen’, schrijft het Lenteakkoord in een persbericht.

Het instrument, ontwikkeld door W/E Adviseurs, kan per jaar berekenen hoe de nieuwe woningen scoren op CO2-uitstoot. Daarbij wordt gekeken naar het energie- en materiaalgebruik in de productie- en constructiefase van woningnieuwbouw, waaronder naar CO2-opslag in materialen. 

Het doel is om is zichtbaar te maken hoe duurzaamheidsambities in de bouw zich verhouden tot de CO2-reductie ‘die noodzakelijk is de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.’ En hoe ontwikkelingen in de sector en beleidsmaatregelen zich vertalen in CO2-reductie door de woningbouw. 

Nog veel ruimte voor verbetering 

Met de tool werd een eerste meting gedaan over 2021. Hieruit blijkt dat de gemiddelde woning grofweg 300 tot 400 kg CO2-equivalent per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (BVO) uitstoot. De precieze uitstoot is afhankelijk van het type woning. 

De cijfers uit dit peiljaar maken duidelijk dat er nog een flinke verduurzamingsslag te maken is in de bouw. Dutch Green Building Council berekende eerder dat de uitstoot moet dalen tot ongeveer 200 CO2-equivalent per vierkante meter BVO om de opwarming van de aarde beperkt te houden.

De barometer is een eerste stap naar de benodigde uitstootvermindering, stelt Lenteakkoord. In een volgende fase moet de CO2-barometer de gemiddelde uitstoot van een nieuwbouwwoning afzetten tegen de resultaten van koploperprojecten. Hiermee wil het Lente-akkoord inzichtelijk maken wat de impact is van specifieke ambitieuze duurzaamheidsmaatregelen.