De beperkte stijging is in lijn met het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond. Aedes-voorzitter Marc Calon: ‘Corporaties staan voor hun huurders en betaalbare woningen. Niet voor niets hebben wij met de Woonbond afgesproken de huren gematigd te laten stijgen. Nu voegen we de daad bij het woord; mensen met weinig inkomen krijgen dit jaar nauwelijks huurverhoging. Dat is een goede zaak.’

Laagste inkomens minder huurstijging

Voor huishoudens met een inkomen onder de sociale-huurwoninggrens (34.678 euro) blijft de huurverhoging in 2016 beperkt tot gemiddeld 0,7 procent. Dit is lager dan de huurverhoging voor deze groep in vorige jaren (2014: 3,6 procent, 2015: 1,8 procent). Met het verwachte percentage van 1 procent stijgen de huren dit jaar minder hard dan in 2014 en 2015. Toen stegen de huren met respectievelijk 3,9 en 2,2 procent.

Veranderingen huurbeleid

Het kabinet stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren (maximaal) mogen stijgen. Er geldt in 2016 een huursom (gemiddelde huurstijging) van 1 procent voor alle huishoudens die een huurstijging krijgen van 2,1 procent of lager.

Huishoudens die meer verdienen dan 34.678 euro kunnen meer huurverhoging krijgen; de inkomensafhankelijke huurverhoging. 40 procent van de corporaties ziet dit jaar af van deze mogelijkheid, omdat zij vinden dat woningen anders te duur worden of omdat zij principieel tegen dit beleid zijn. Ook het feit dat de nieuwe wet voor het huurbeleid 2016 pas deze maand werd aangenomen, speelt een rol.

De toegestane maximale percentages zijn:
- 2,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot 34.678 euro.
- 2,6 procent voor huishoudens met een inkomen tussen 34.678 euro en 44.360 euro.
- 4,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven 44.360 euro.

Meer informatie vindt u in de Aedes-Corporatiemonitor Huurbeleid 2016