Bij het aanbreken van de lente is het voor twee op de tien Nederlanders weer tijd voor het hooikoorts-seizoen. Het Bomenkompas van het LUMC kan het voor hen wat dragelijker maken. Op het kompas is volgens het LUMC laagdrempelig te zien welke bomen allergene pollen kunnen verspreiden.  

Zij worden ingedeeld in de categorieën niet, zwak, matig of sterk allergie-opwekkend. In Nederland gaat het bijvoorbeeld de berk, maar ook de Noord- en Midden-Europese Els en Hazelaar scoren hoog op allergeniciteit. 

Door het gebruik van het instrument kan volgens bioloog Letty de Weger van het LUMC, een van de makers van het kompas, een betere balans worden aangebracht in het type bomen en de hoeveelheid waarin zij in een woon- of werkomgeving voorkomen. Volgens haar moeten gemeenten en groenpartijen ervoor waken dat allergie-opwekkend groen niet dominant aanwezig is in woonwijken en op schoolpleinen. 

De Weger: ‘Het Bomenkompas kan helpen een ‘pollenbewuste’ afweging te maken bij de inrichting van gebieden, en daarmee creëren we ook voor mensen met hooikoorts een veel fijnere leefomgeving.’ Ondanks dat bomen op jaarbasis slechts enkele weken pollen produceren, moet deze eigenschap volgens de bioloog alsnog worden meegenomen in besluitvorming. 

Nieuwe woonwijken 

Het Bomenkompas helpt hen vooral bij het helpen ontwikkelen van nieuwe woonwijken, waar gemeenten vaak veel groen planten. ‘Dat is uiteraard een goede zaak, alleen ontbreekt er vaak kennis over welke bomen hooikoortsklachten kunnen opwekken’, aldus bioloog Letty de Weger. ‘Daardoor wordt er bij het inrichten van (nieuwe) leefgebieden nog niet altijd rekening gehouden met eventuele gevolgen voor hooikoortspatiënten.’ 

Het Bomenkompas is tot stand gekomen dankzij een ZonMw-subsidie. ZonMw komt voort uit twee organisaties: ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO. De Weger kreeg hierbij hulp van kennisatelier Terra Nostra, de GGD Rotterdam-Rijnmond, Wageningen Universiteit en de ziekenhuizen Elkerliek in Helmond en Reinier de Graaf in Delft.