NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: ‘Er zijn best veel regelingen om woningen te verbeteren, maar die zijn te versnipperd, te ingewikkeld of te karig. We stellen voor Rijksgeld te besteden aan een ruimhartige regeling voor de grootschalige aanpak van woningverbetering, te beginnen in buurten met de meeste energiearmoede.’ 

De brancheorganisatie stelt dat de miljarden voor het prijsplafond voor energie structureel effect had kunnen hebben op de energierekening, als het aan woningverbeteringen was besteed. 

De NVDE zegt dat energiearmoede beter te bestrijden is als gemeenten, woningeigenaren en marktpartijen zich organiseren in consortia. Zo kan het verduurzamen van woningen op buurt- en wijkniveau worden ingevuld. 

Volgens een onderzoek van Ecorys, uitgevoerd in opdracht van de NVDE, leidt een grootschalige en planmatige uitrol tot twintig procent minder kosten. 

Het kabinet zegt dat voor 11,2 miljard euro, de laatste schatting voor de kosten van het recent ingestelde energieplafond, ruim 1.129.000 woningen van het gas af kunnen. In 126.000 van die woningen wonen mensen in energiearmoede, aldus NVDE.

Met de voorgestelde aanpak van de NVDE kunnen volgens Ecorys met diezelfde 11,2 miljard zo’n 223.000 extra woningen van het gas of 325.000 woningen extra worden voorzien van goede isolatie.  

‘Opschalen zoals windenergie op zee’ 

Grootschaligere en voorspelbare uitrol van verbeteringen, als het isoleren en aardgasvrij maken van woningen, stelt netbeheerders beter in staat om planmatiger te werken bij het versterken van netten, zegt de NVDA. Zo kan netcongestie worden tegengegaan. Tot slot biedt de grootschaligere aanpak volgens de vereniging meer ruimte voor de bouw van collectieve warmtenetten. 

Van der Gaag vertrouwt erop dat een grootschaligere aanpak gaat werken. Hetzelfde effect is terug te zien in het opschalen van windenergie op zee, zegt hij. ‘Iedereen wilde tien jaar geleden windenergie op zee. Maar het was nog duur. En bedrijven aarzelden om te investeren.’ 

‘Doordat de overheid een voorspelbare, planmatige uitrol van wind op zee beloofde en de bureaucratie op zich nam, durfden bedrijven de sprong te wagen en gingen de kosten snel omlaag. Zo’n aanpak zouden we ook graag rond woningverbetering zien’