Wethouder Philip Broeksma opende vrijdag het zonnevoetpad op het Europark. ‘Dit zonnevoetpad draagt bij aan de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Het voetpad is ook nog eens dubbel duurzaam, omdat de zonnetegels zijn gemaakt van gerecycled plastic.’ 

De opgewekte stroom wordt geleverd aan het kantoor van de gemeente aan het Harm Buiterplein. Daarmee wordt het gebouw verder verduurzaamd. 

Het is geen toeval dat het zonnevoetpad, van de Hongaarse leverancier Platio solar, in Groningen komt. De stad is samen met het Finse Oulu vanaf 2018 een Lighthouse City, een Europees project waarmee steden van elkaar leren. Volgens de leverancier zijn inmiddels meer gemeenten bezig met de zonnetegels.

Beide steden doen ervaring op met zogenoemde Positive Energy Districts (PED), waarbinnen huizen en gebouwen zo worden verduurzaamd, dat ze meer energie gaan opleveren dan ze verbruiken. Het voetpad komt hieruit voort. 

Het gebied rondom het Europapark is één van de PED’s en er staan al een aantal energiepositieve gebouwen, zoals de Mediacentrale, Powerhouse Helperpark en het Sportcentrum Europapark. Ook in het noorden van de stad is een PED. Onder meer de Zernike Campus en winkelcentrum Paddepoel behoren daartoe.  

Groningen is nog tot en met december 2024 een Lighthouse City.