Met het geld uit de Impulsaanpak kunnen gemeenten een winkelgebied of winkelstraat aanpakken om deze toekomstbestendig te maken. ‘Denk aan de mix van transformatie, een stedenbouwkundige ingreep en de herinrichting van de openbare ruimte’, zegt Karin Laglas, voorzitter van de Adviescommissie.  

Om uitgekozen te worden voor de tweede ronde moesten gemeenten een projectvoorstel inleveren bij de Adviescommissie. In de negen projectvoorstellen was er vooral veel aandacht voor het aanpakken van leegstand, het realiseren van meer woningen en het verbeteren van de openbare ruimte. Daarnaast wordt veel winkeloppervlakte gesaneerd om ruimte te maken voor (zorg)woningen. 

Het programma Impulsaanpak Winkelgebied telt in totaal vier ronden. In de eerste ronde ontvingen elf gemeenten financiële ondersteuning van het Rijk, waaronder Heerlen, Alkmaar en Hengelo. De gemeente Alkmaar heeft bijvoorbeeld met het geld het voormalige V&D-pand en Primark-pand getransformeerd en de openbare ruimte vergroend.  

De derde ronde wordt aan het einde van dit jaar bekendgemaakt.