‘Projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor de verduurzamingen van de industrie en van woningen, kunnen door dit kader op hoog tempo door blijven gaan’, schrijft de Rijksoverheid in een persbericht. ‘Bij het bepalen van de volgorde van uitbreidingsinvesteringen houden netbeheerders rekening met technische, economische en maatschappelijke factoren.’ 

Met alleen een prioriteringskader wordt de schaarste op het net nog niet opgelost, geeft minister Jetten voor Klimaat en Energie aan. ‘Het is geen langetermijnoplossing. Daarom werken de overheid, netbeheerders, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en marktpartijen op verschillende manieren aan het zoveel mogelijk vergroten van de ruimte op het stroomnet. Door het elektriciteitsnet sneller te verzwaren, met nieuwe regelgeving, slimmer gebruik van het net te stimuleren en aan te zetten tot meer flexibel energieverbruik.’ 

Wel moet het verlenen van voorrang aan projecten met ‘grote maatschappelijke impact’ het tempo in de energietransitie houden. ‘Projecten die belangrijk zijn voor de verduurzaming van Nederland kunnen met dank aan het prioriteringskader zoveel mogelijk op hoog tempo doorgaan’, aldus Jetten. 

Het Rijk heeft het prioriteringskader in samenwerking met netbeheerders en toezichthouder ACM ontworpen. De ACM maakte vorige week al bekend dat netbeheerders mogen afstappen van het first come, first serve-principe om projecten die congestie oplossen of beperken voorrang te geven bij de aansluiting op het net