De monitor is ontstaan in Noordoost-Twente waar, net als bij veel partijen in Nederland, de behoefte bestaat aan inzicht in leegstand. Door de provincie Overijssel en het Centraal Bureau voor de Statistiek is daarom een eerste prototype leegstandsmonitor gemaakt voor heel Nederland met een aantal extra functionaliteiten voor Overijssel en Noordoost-Twente.

Leegstand vastgoed integraal in beeld

Het eerste prototype van de monitor is zo opgezet dat het voor heel Nederland de administratieve leegstand van vastgoed per 1 januari 2014 in beeld brengt. Het gaat dan om negen soorten vastgoed waaronder woningen, winkels, bedrijven, kantoren en maatschappelijk vastgoed. De kracht van de monitor zit hem in het integrale beeld van leegstand en het signaleren van verschillen tussen gebieden (benchmark).

Koppeling van vier basisregistraties

De Leegstandsmonitor brengt op basis van vier basisregistraties de administratieve leegstand in beeld van vastgoed in Overijssel en Nederland per 1 januari 2014. Uitgangspunt is dat een vastgoedobject (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG) leegstaat als er niemand woont (Basisregistratie Personen, BRP), er geen gebruiker geregistreerd staat (WOZ-registratie gemeenten) én geen bedrijf/instelling geregistreerd staat (Handelsregister, HR).

Bebouwde kom, bedrijventerreinen en buitengebied

De monitor geeft inzicht in de administratieve leegstand per 1 januari 2014 voor heel Nederland en alle provincies. Binnen Overijssel is dat de leegstand voor alle gemeenten, wijken en buurten maar ook voor de bebouwde kom, de bedrijventerreinen en het buitengebied. Leegstand wordt daarnaast in beeld gebracht in aantal vastgoedobjecten en in oppervlakte (m2). Niet alleen leegstaande hoofdgebouwen worden weergegeven, ook leegstaande bijgebouwen zijn in de monitor meegenomen. Dit is gedaan op basis van kadastrale gegevens van het Kadaster. Dit is bijvoorbeeld relevant in landelijke gebieden en op bedrijventerreinen waar leegstaande stallen en loodsen voor komen.

Naar een landelijke informatievoorziening leegstand

De provincie Overijssel is voorstander van een landelijke informatievoorziening voor het in beeld brengen van leegstand. De Leegstandsmonitor levert hier een bijdrage aan. Methodiek en monitor zijn daarom op 22 april 2016 door Commissaris van de Koning drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten aangeboden aan de Utrechtse gedeputeerde drs. R.W. (Bart) Krol namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en directeur-generaal drs. P.R. (Peter) Heij namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer info op overijssel.nl en cbs.nl