‘Mensen willen en kunnen vaak niet zonder hun auto. Vanuit ons ministerie wordt geïnvesteerd in alle vormen van mobiliteit en dus zeker ook in autobereikbaarheid. Het wordt weer tijd dat de auto de prominente plek ook weer aan de gesprekstafels van de overheid krijgt, waarbij we kijken naar hoe de kracht van de auto kan worden ingezet om Nederland zo goed mogelijk bereikbaar te krijgen.’ 

Dat zegt de minister over de Ontwikkelagenda Automobiliteit. De auto wordt steeds slimmer, schoner en veiliger en heeft ook in de toekomst een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland, aldus het ministerie in een persbericht. ‘Voor iedereen op elke plek.’ 

In Nederland rijden zo’n 9 miljoen personenauto’s rond. Deze rijden zo’n 70 procent van alle afgelegde kilometers in Nederland en worden gebruikt bij 43 procent van alle verplaatsingen.  

‘Alle vormen van vervoer nodig’ 

De bereikbaarheid van werk, zorg, onderwijs, winkels, familie, vrienden en sportclubs is volgens het ministerie ‘groot sociaal en economisch belang, maar niet vanzelfsprekend.’ Bij de bereikbaarheid van binnensteden zijn alle vormen van vervoer nodig en spelen het openbaar vervoer, deelmobiliteit en de fiets een grote rol, aldus het ministerie. 

‘Daarnaast hebben veel inwoners nog behoefte of noodzaak aan een eigen auto. Buiten de stad speelt de auto vaak een grotere rol in de bereikbaarheid en daarom is het belangrijk om hierin te blijven investeren.’ 

De auto’s moeten wel duurzamer worden. Het kabinet wil dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s op het Nederlandse wegennet emissievrij zijn. Het ministerie verleent subsidies om de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s te stimuleren. 

Harbers: ‘De auto is niet weg te denken uit ons straatbeeld, sterker nog, nu de auto ook nog steeds schoner, stiller en veiliger wordt, ligt het beste tijdperk van de auto nog voor ons.’