Op 1 januari 2022 waren er in totaal 1,1 miljoen private huurwoningen. Het aantal koopwoningen bedroeg 4,6 miljoen en het aantal corporatiewoningen 2,3 miljoen. De private huurmarkt is dus nog steeds relatief klein, maar maakte de laatste jaren wel een spurt.  

Het aantal koopwoningen bleef sinds 2012 redelijk stabiel, maar het aandeel corporatiewoningen daalde flink ten opzichte van de private verhuur. Zo was in 2012 nog 31 procent van de Nederlandse woningen van een corporatie, tegenover 12 procent van een private verhuurder. Begin 2022 was die verhouding verschoven naar 29 procent corporatie en 14 procent privaat. Vooral in de steden groeit de private huur hard, al zijn daar ook relatief veel corporatiewoningen te vinden. 

De groei van de private sector kwam vooral door nieuwbouw, meldt het CBS. In 2021 was 27 procent van alle nieuwbouw private huur. Verder kwamen er relatief veel private huurwoningen bij in bestaande panden: door woningtransformaties, woningsplitsing en andere verbouwingen of bijvoorbeeld recreatiewoningen die een woonfunctie kregen. 80 procent van de woningtransformaties kwam terecht in de private huursector. 

Duurdere woningen 

De verdeling privaat/corporatie zegt niet direct iets over de betaalbaarheid van de woningen. Private aanbieders bieden immers ook gereguleerde huur aan, en corporaties middenhuur. Globaal kan wel worden gesteld dat private huur duurder is. Uit het WoonOnderzoek 2022 van BZK bleek dat steeds meer huishoudens ‘duur’ huren. De laatste drie jaar kwamen er 102.000 huurwoningen met een huur hoger dan duizend euro per maand bij. De groei van het aantal middenhuurwoningen was met 42.000 een stuk lager. 

De Woonbond vindt de groei van de private sector zorgelijk en noemt de groei van de private huur ‘geen verrassing’ en ‘het resultaat van het politieke beleid van afgelopen jaren’. ‘De enigen die hier beter van zijn geworden zijn commerciële verhuurders, want voor vrijwel alle huurders en woningzoekenden is het inmiddels onmogelijk geworden om een betaalbaar huis te vinden’, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.  

De bond zou graag zien dat het puntenstelsel wordt doorgetrokken naar de gehele huursector, in plaats van tot de 1.100 euro waar woonminister Hugo de Jonge nu aan werkt