De partij laat een haalbaarheidsonderzoek doen om te kijken in hoeverre het realistisch is om van Groningen Airport Eelde een woonwijk te maken. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek moeten aan het einde van dit jaar worden gepresenteerd. 

Volgens GroenLinks-Statenleden Nadja Siersema en Sam Pormes is het vliegveld nu niet rendabel en gaat de luchthaven dat ook nooit worden. Daarom moet er volgens hen gekeken worden naar een andere invulling van het terrein die wel maatschappelijke meerwaarde heeft, ‘zoals een woonwijk die een bijdrage levert aan het oplossen van de wooncrisis.’ 

RUG: regionaal vliegveld loont niet 

De Statenleden worden in hun opvatting gesteund door eerder onderzoek van de RUG. Dat onderzoek concludeert dat regionale vliegvelden amper economisch belang dienen. Als een overheid zo'n vliegveld dus ondersteunt, moeten maatschappelijke belangen centraal moeten staan.  

'Het wel of niet ondersteunen van een klein vliegveld is een politieke keuze, waarbij alle maatschappelijk belangen gewogen moeten worden. Een puur economische kosten-baten analyse zal in veel gevallen echter negatief uitpakken', zei onderzoeker Felix Pot. 

Eerder klonk in Rotterdam geluid om van luchthaven Rotterdam The Hague Airport een woonwijk te maken, maar dat plan werd door het stadsbestuur als ‘onrealistisch’ beschouwd. Vorige week ging er definitief een streep door het project, onder meer vanwege de hoge kosten voor aankoop van de grond. Ook zouden inwoners van Rotterdam waarde hechten aan een eigen vliegveld.