In stemverklaringen gaven meerdere partijen aan geen enkel vertrouwen te hebben dat de DSO voor de invoering naar behoren werkt. Ook is het DSO nog te ingewikkeld voor burgers. Die zorg sprak de Eerste Kamer vorige week uit tijdens een urenlang debat en dat beaamde VRO-minister De Jonge in een brief.

Of zoals PvdA-senator Fiers het verwoordde: 'Bij twijfel niet inhalen.' Volgens PvdD wordt een 'onwerkbare wetgevingsbom op ons losgelaten.' Veel fracties verwezen ook naar de waarschuwing van de Raad van State. Die stelt dat er een gevaar is dat de rechtsbescherming wordt uitgehold.

D66 en ChristenUnie stemden voor, maar gaven wel aan nog steeds zorgen te hebben over de DSO. 'We stellen vast dat er nog steeds noodzakelijke verbeteringen nodig zijn', zei senator Carla Moonen (D66). 'We maken als D66 de afweging dat het verantwoord is om nu groen licht te geven, mede gelet op de dringende bestuurlijke wens van gemeenten, provincies en waterschappen om tot invoering over te gaan op 1 januari 2024.' 

Huiswerk voor minister

De Eerste Kamer gaf minister wel huiswerk mee. Er werd een motie van senator Kluit (GroenLinks) aangenomen om vóór 1 juli 2023 een integraal, financieel beeld te maken voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Ook moet De Jonge ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om binnen het DSO ook voornemens van besluiten te publiceren, vergelijkbaar met het voorontwerp van een bestemmingsplan om participatie te bevorderen. Op die manier is er één vindplaats voor alle voorgenomen besluiten waarover nog participatie moet plaatsvinden. De Eerste Kamer stemde verder unaniem voor de SP-motie om alle websites volgens de standaarden te maken, zodat die ook toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking.

Gemeenten moeten ook aan de slag. De Eerste Kamer nam een motie aan om alle gemeenten een milieueffectrapportage te laten maken voor de omgevingsvisies en/of het omgevingsplan, als dat van toepassing is.

De Omgevingswet bundelt 26 verschillende wetten, en moet een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures vormen. Met de wet moet het makkelijker worden om integraal beleid te maken, en moet het omgevingsrecht bruikbaarder en simpeler worden. De wet bundelt zo'n 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen tot ongeveer 400 omgevingsplannen. De Eerste Kamer stemde in 2016 al in met de wet. De stemming vandaag ging over de invoeringsdatum.