De stijging van de duurzame productie komt vooral voor rekening van zonne-energie. De productie uit zon nam met 54 procent toe. Energie uit wind groeide met 17 procent.  

De groei komt door gestegen capaciteit en goede weeromstandigheden, aldus het CBS. De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht daalde. 

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen nam in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 11 procent af. Er kwam vooral minder elektriciteit uit aardgas, met een daling van 16 procent. Dat kwam onder meer door de hoge aardgasprijzen, verklaart het CBS. De productie uit kolen bleef gelijk.