Tot nu toe gold het principe dat de eerste die een aanvraag doet, ook het eerst aan de beurt komt bij een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Door de nieuwe regeling kunnen netbeheerders daarvan afwijken. 

Het uitgangspunt wordt dat voorrang wordt gegeven op basis van objectieve en transparante criteria en voorrang nodig is om de gestelde maatschappelijke doelen te bereiken. Het gaat dan om onder meer woningbouw, veiligheidsdiensten, gezondheidszorg of scholen. 

Om de afwijking van first come, first served te regelen start de ACM op korte termijn een codewijzigingstraject. De autoriteit wil het ontwerp-codebesluit in mei te publiceren. De autoriteit stelt samen met overheden en netbeheerders een afwegingskader op. 

In de tussentijd mogen netbeheerders hierop anticiperen. Ze moeten dan wel motiveren waarom voorrang in specifieke gevallen nodig is. 

De ACM komt met de nieuwe regeling omdat op veel plekken onvoldoende netcapaciteit is om aan alle vraag naar elektriciteitstransport te voldoen. Hierdoor ontstaan wachtrijen, totdat er door congestiemanagement of door het verzwaren van het net weer voldoende transportcapaciteit beschikbaar komt. 

‘Overheid moet met regels komen’ 

Netbeheer Nederland, de branche-organisatie van netbeheerders, is blij met de aankondiging van ACM. De organisatie drong al langer aan op een wijziging van het first come, first served-principe.  

Wel stelt Netbeheer Nederland dat de overheid moet zorgen voor heldere regels. ‘Voorrang aan de één, betekent immers langer wachten voor de ander. Het is tenslotte niet aan netbeheerders maar aan de overheid om te bepalen wat een maatschappelijk gewenste volgorde van aansluiten is.’ 

Netbeheer Nederland zou ook graag zien dat deze toegestane vorm van prioritering niet alleen gaat gelden voor elektriciteit, maar dat dit ook voor hernieuwbare gassen.