Bewoners zijn tevreden over het aardgasvrij laten maken van hun woning, maar vinden het proces wel ingrijpend voor henzelf en hun wijk. Zo hebben ze veel moeite met het regelen en coördineren van de aardgasvrije werkzaamheden tijdens de uitvoering. Ook geven de bewoners aan dat het hebben van overlast en het maken van fouten bij de uitvoering niet bepalend is voor de beoordeling, maar de wijze van communicatie hierover wel. 

TNO selecteerde voor het onderzoek zes proeftuinen die zich in de uitvoeringsfase van het aardgasvrij maken bevinden. In drie van deze proeftuinen is een vragenlijst uitgezet onder de bewoners van de wijk of buurt en in vijf van de zes proeftuinen zijn diepte-interviews van een tot anderhalf uur gehouden met de bewoners. De interviews zijn zowel afgenomen bij bewoners die er wel voor hebben gekozen om hun woning aardgasbrij te maken als bij bewoners die hier niet voor hebben gekozen.  

Aanbevelingen 

TNO heeft een lijst met aanbevelingen opgesteld voor gemeenten die in de toekomst aan de slag gaan met aardgasvrije wijken. Een van die aanbevelingen is het schetsen van voordelen van aardgasvrij wonen voor de bewoners. Een andere aanbeveling is het oog hebben van ‘bijzaken’ die veel impact hebben op de omgeving. Daarnaast moeten eigenaar-bewoners de ruimte krijgen om hun ervaringen te delen met elkaar én met andere partijen die de uitvoering doen. ‘Behandel ze als experts van hun eigen leefomgeving’, aldus het rapport.